MyBrainSc

MyBrainSc

Organisasi Pemberi Dana

:

Kementerian Pengajian Tinggi

Skop Pembiayaan

 

:

Program Biasiswa  di peringkat ijazah pertama dan pasca ijazah khas bagi bidang sains tulen di dalam dan luar negara bagi:

1) memastikan bilangan tenaga pengajar di IPTA dalam bidang sains tulen mencukupi;

2) menggalakkan pelajar cemerlang untuk menceburi bidang sains tulen;

3) menghasilkan rakyat yang dianggap pakar dan layak dianugerahkan penghargaan tertinggi seperti Nobel Laureate bagi mencapai dasar pengajian tinggi negara bertaraf dunia; dan

4) menjadikan Malaysia sebuah negara yang berasaskan sains dan inovasi serta menjadi penyumbang kepada kemajuan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan.

Kriteria Kelayakan

:

1) Bagi pengajian ijazah pertama, calon pelajar adalah dipilih dari pelajar-pelajar cemerlang lepasan Asasi Sains/ Matrikulasi/ Program-Program Persediaan,  STPM dan lepasan diploma iaitu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.6 dan ke atas.  Pelajar-pelajar cemerlang lepasan SPM tidak diliputi oleh Program ini;

2) Calon dari Pusat PERMATApintar Negara yang lulus dengan cemerlang dalam SAT dan diterima masuk ke universiti-universiti terkemuka dunia;

3) Bagi pengajian peringkat Sarjana, calon pelajar adalah dipilih dari kalangan pelajar yang mendapat keputusan cemerlang di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang sains tulen iaitu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.75 dan ke atas dan mod pengajian mestilah dalam mod penyelidikan penuh. Pemilihan juga dibuka bagi calon yang sedang mengikuti pengajian sarjana atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen; dan

4) Bagi pengajian peringkat Ph.D, pemilihan adalah dibuat dari kalangan pelajar yang sedang mengikuti pengajian Ph.D atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen sama ada di dalam negara atau di universiti terkemuka dunia.

Kaedah Permohonan  

:

Permohonan boleh dibuat secara on-line di pautan yang disediakan.

Maklumat Perhubungan

:

Bahagian Biasiswa
Aras 2, No. 2, Menara 2
Jalan P5/6, Presint 5
62662 PUTRAJAYA

Telefon

:

03-88706000

Faks

:

03-88706839

Laman Sesawang    

:

http://www.mohe.gov.my/portal/

 

Back